Loader

تالیسمان

فلاپ سپر عقب تالیسمان

شبرنگ سپر عقب تالیسمان

دی لایت رنو تالیسمان

سپر جلو رنو تالیسمان

فیلتر روغن تالیسمان

فیلتر هوا تالیسمان

فیلتر کابین تالیسمان

آینه کامل رنو تالیسمان

آینه بغل تالیسمان

قاب آینه تالیسمان

شیشه آینه تالیسمان

خطر گلگیر تالیسمان

چراغ جلو رنو تالیسمان

پرژکتور رنو تالیسمان

سپر جلو تالیسمان

سپر جلو رنو تالیسمان
اصلی و پوسته خالی
آینه کامل رنو تالیسمان
هر سمت اصلی(اسکلت، قاب، شیشه آینه)
چراغ جلو رنو تالیسمان
اصلی نو و استوک موجود است